Instagram

SKORSTEN

Skorstenshuvar, inklädnader, beslag, takskydd mm.
Vi utvecklar och tillverkar skorstenshuvar av högsta kvalitet. Tillverkningen av skorstenshuvar har skett och sker i Strömsund sedan 40 år. En lång tradition och en kvalitetsprodukt är resultatet. Våra olika huvar och delkomponenter har succesivt förbättrats och sannolikt har vi idag en av marknadens bästa huvar. Våra kunders inspel och krav under årens lopp har haft en avgörande betydelse för att vi kan tillverka en högkvalitativ svensktillverkad skorstenshuv. Huven är tillverkad för att skydda skorstenen/pipan och är anpassad för att klara ett nordiskt klimat. En huv innebär ett skydd och en minskad risk för vattenläckage och fuktskador. Huvens betydelse för det enskilda husets långsiktiga skick är stor och troligtvis finns det ingen husägare som är beredd att chansa på den punkten!

Vi har en komplett och effektiv maskinpark för tillverkningen.
I vårt bassortiment finns huvar som passar för de flesta skorstenar och tak.
Huven tillverkas av belagt plåtmaterial med stor valfrihet.
Vi är väl förtrogna med olika kundanpassningar.

Säljer ditt företag skorstensprodukter? Vill du dessutom kunna erbjuda dina kunder en svensktillverkad kvalitetshuv?

Kontakta oss gärna för mer information!

Huv komplett

Huv topp

Beklädnad

Nederbeslag

Underbeslag

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  E-post:info@nordplat.se