Instagram

RENRUM

”Avancerade och krävande miljöer – behöver sitt precisa och flexibla Renrum.”

Vi utvecklar och tillverkar renrum i nära dialog med vår samarbetspartner Caverion. Renrum används av sjukhus, läkemedelsindustrin, bioteknikföretag och andra som är i behov av rena miljöer. Varje renrumsprojekt är unikt och kundanpassas. Vi tillverkar väggar, tak, fönster, stålkarmar och dörrar i moduler med smarta lösningar som gör det enkelt att installera på plats. Renrumssystemet är flexibelt med många intressanta funktioner.

Renrum används i miljöer med extremt höga krav på kvalitet, flexibilitet, hygien och livslängd. Det ställer långtgående krav på oss när det gäller tillverkningsprocess, mekanisk hållfasthet och precision. Vi tillverkar renrum sedan 20 år och har därigenom byggt upp en mycket omfattande kompetens.

Kontakta oss gärna för en dialog!

För mer detaljerad information om renrum

CleanPlus (www.caverion.se)
CleanPlus Produktkatalog (nedladdningsbar pdf.fil)
För ytterligare information från Caverion gällande renrum, vänligen kontakta:
Henrik Fredlund, Caverion Sverige AB,
+46 (0) 730 755 210
henrik.fredlund@caverion.se

 

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  E-post:info@nordplat.se