Instagram

KONTAKTA OSS

Tage Liljekvist

Liza Roos

Jörgen Espvall

VD

Ekonomi / Löner

Beredning / Stålkarm

Tel: +46 670 648082

E-post: tage.liljekvist@nordplat.se

Tel: +46 670 648081

E-post: liza.roos@nordplat.se

Tel: +46 670 648091

E-post: jorgen.espvall@nordplat.se

Fredrik Örjebo

Patrik Arvidsson

Christian Rislund

Dan Sundqvist

Teknik / Renrum

Försäljning / Kundservice

Beredning / Försäljning

Verkstad

Tel: +46 670 648087

E-post: fredrik.orjebo@nordplat.se

Tel: +46 670 648085

E-post: patrik.arvidsson@nordplat.se

Tel: +46 670-648088

E-post: christian.rislund@nordplat.se

Tel: +46 670 648086

E-post: dan.sundqvist@nordplat.se

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  I  Fax:+46 670 109 54  E-post:info@nordplat.se