Instagram

ÖVRIGA PRODUKTER

Allmänt

Vi är väl rustade med rejäla utrymmen, maskinpark och rationella flöden. Vi är skickliga på specialproduktion, kundanpassningar, flexibilitet och hög servicenivå. Det är tack vare våra kompetenta och ambitiösa medarbetare som vi lyckas med allt detta! Till sin hjälp har våra medarbetare en maskinpark med bland annat stansar, kantpressar, kantvikar, gradsaxar, svetsar, limpress och pulverlackeringsanläggning. Vi har dessutom ett eget renrum där vi kan göra inglasningar i dammfri miljö.

Med en egen konstruktionsavdelning och komplett verkstad kan vi ta hand om allt i egen regi. Fördelen är att vi har fullständig kontroll över produktionsflödet, kvaliteten, leveranstider och service. Nordplåt arbetar efter ISO 9001 och ISO 14001.

 

 

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  E-post:info@nordplat.se