Instagram

KONTAKTA OSS

OM FÖRETAGET

Nordplåt har länge varit en av Skandinaviens ledande tillverkare av högkvalitativa och eleganta stålkarmar för trädörrar. Tack vare en kundnära konstruktionsavdelning och en flexibel produktion så är vi mycket starka inom speciallösningar. Med en effektiv och kvalitetssäker tillverkning så har vi många bra referensobjekt. Inte minst när det gäller flera stora och komplexa sjukhusprojekt.

I vårt tillverkningsprogram ingår även hörnskydd, väggavslut samt fog- och avvisarlister till utsatta delar i byggnaderna.

Tillsammans med vår samarbetspartner Caverion utvecklar och tillverkar vi Renrum till forsknings- och tillverkningsindustrin inom segmenten läkemedel och bioteknik.  Vi är mycket flexibla i att anpassa vår tillverkning utifrån våra kunders önskemål.

Vi utvecklar och tillverkar skorstenshuvar i nära dialog med våra kunder. Våra olika huvar och delkomponenter har succesivt förbättrats och sannolikt har vi idag en av marknadens bästa huvar.

Övriga produkter som vi tillverkar är legoarbeten, bland annat olika komponenter- eller kompletta system i tunnplåtskonstruktioner samt även i de flesta förekommande plåtmaterial. Dessa specialprodukter efterfrågas vanligtvis av våra kunder inom byggsektorn och den mekaniska tillverkningsindustrin.

 

 

Karl Johan Svedberg, grundare till verksamheten som idag bedrivs i Strömsund under namnet Nordplåt Carmen AB. Det hela började med att Karl Johan blev varse att Östersunds sjukhus skulle byggas och att det efterfrågades olika typer av metalldetaljer, bland annat stålkarmar till trädörrar. Året var 1969 och det blev starten för Nordplåt i Strömsund.

Under årens lopp utvecklades stålkarmstillverkningen och nya produkter adderades och föll ifrån. Nordplåt startade containertillverkning i Östersund, men det upphörde under mitten av 1980-talet. Renrumstillverkning påbörjades på 1990-talet och det är fortfarande en mycket viktig produkt för Nordplåt.

Karl Johan Svedberg var också en stor operaälskare och en av hans absoluta favoriter var Carmen. Det är förklaringen till att Carmen finns med i namnet på detta bolag som bildades 1993. Som kuriosa kan nämnas att vi även har en tavla på kontoret föreställande Carmen och vår stålkarm, den kallas för ”Stål Carmen”.

I juni 2014 sålde Karl Johan, genom sitt bolag KJ Svedberg Invest AB, aktierna i Nordplåt Carmen AB till Nya Plåtprodukter i Strömsund AB som ägs av Femper AB, genom Eva och Per Stjernström. I och med ägarbytet adderades också PPS’s skorstenshuvsproduktion till Nordplåt.
Produktionen flyttades över till Nordplåt under december 2014. Det innebar också att maskinparken utökades och att bolaget numera tillverkar tre egna produkter: Stålkarmar, Skorstenshuvar och Renrum.

NORDPLÅT FRÅN START TILL NULÄGE

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  E-post:info@nordplat.se