Instagram

KUNDANPASSNINGAR

Vår styrka är specialprojekt med högt ställda förväntningar och krav från kunden. Vi hanterar olika projekt med stora variationer och storlekar av stålkarmar, allt är möjligt! Som special kan nämnas olika karmprofiler och kompletta lösningar för dörrar och fönster. Vi tillverkar även strålskyddskarmar med bly inlagt i karmen, och karmar med invändig nisch för elektronik som behöver kapslas in. Vi har rikligt med referenser när det gäller olika specialanpassningar. Ett kundanpassat exempel av olika karmtyper är Skejby, Aarhus Universitetssjukhus, Danmark. Se referenser.

 

För mer information om olika karmutföranden, vänligen se här!

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  E-post:info@nordplat.se