Instagram

BLYKARM

Till sjukhus med röntgenapparater krävs det strålskyddsklassade karmar.
Tack vare många års erfarenhet av blykarmar så har vi ett brett utbud av lösningar.
De flesta av våra karmmodeller går att anpassa så att ställda krav på strålningsskydd uppnås.

 

Karmbeteckningar och
Foderutföranden

Svetsad / 3-delad

Lackering / Material

Pendelkarm

Låsanslag Skjutdörr

Påkörningsskydd

Blykarm

Matturtag

Kundanpassningar

Nordplåt Carmen AB  I Abborrviksvägen 3 SE 833 35  STRÖMSUND  I Telefon:+46 670 64 80 80  E-post:info@nordplat.se